In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1949, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp zaterdag 22 januari, tegen het einde van de middagdienst, is de 48 jaar oude meester-houwer Carl A. Jacobs uit Heerlerheide bij inspectie van een sterk hellende pijler van de O.N. IV uitgegleden en naar beneden geschoven. Hij geraakte hierbij onder een hoop kolen bedolven, tengevolge waarvan hij om het leven kwam.
Jacobs was gehuwd en had twee kinderen.
Hij was reeds bijna 30 jaar bij de Oranje Nassau-mijnen in dienst.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 26 januari werd de 28 jaar oude postsleper J. Gerards uit Chevremont in het ondergrondse bedrijf van de mijn Julia onder vallend gesteente bedolven, tengevolge waarvan hij onmiddellijk overleed.
Gerards was gehuwd en had twee kinderen.
Moge hij rusten in vrede.


Op woensdag 9 februari tijdens de vroege dienst geraakte de 29 jaar oude opzichter G. F. te Loo bij de contrôle van de pijler van afdeling 7 van de Mijn Oranje-Nassau I hter te onder vallend gesteente, aan de gevolgen waarvan hij spoedig overleed.
Opzichter te Loo was gehuwd en vader van twee kinderen. Hij woonde te Heerlen, Huskensweg 61.
Moge hij in vrede rusten.


Op donderdag 10 februari tijdens de middagdiont is de 27 jaar oude hulphouwer M.J. Esser aan het front van de Oostelijke toevoergalerij vanuit de 4de Zuid Steengang West op de 660 m. verdieping van Staatsmijn Maurits, door een uit het dak vallende steen getroffen en levensgevaarlijk aan het hoofd gewond.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij op vrijdag 11 februari in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Esser was ongehuwd en woonde te Posterholt, Winkel 81.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 20 april omstreeks 16 uur is de 31 jaar oude 2de machinist L.H. Kuipers van het Stikstofbindingsbedrijf bij het ophijsen van een 200 mm leiding in het gasscheidingsgebouw met zijn hoofd bekneld geraakt tussen deze leiding en het fundament van een compressor.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij onmiddellijk overleden.
Kuipers was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 27 mei des namiddags om ongeveer vijf uur werd de 24 jaar oude sleper B. Bek, die belast was met de bediening van de steenkettingbaan achter schacht Ib op de 410 m. verdieping van Staatsmijn Emma, zwaar gewond aangetroffen onder een half omgeslagen steenwagen, die met de zijkant tegen de betonwand lag.
Bek werd naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht waar hij nog dezelfde avond is overleden.
Hij was ongehuwd en woonde in het Gezellenhuis te Sittard.
Moge hij in vrede rusten


Twee jonge personeelsleden der Limburgse mijnen zijn in de afgelopen maanden in Indonesië gesneuveld: Stephan Jozef Laven van de mijn Willem-Sophia en Jozef Hubertus Franciscus van Es van het Stiksofbindingsbedrijf.
De kantoorbediende op de loonafdeling van de Willem-Sophia, Stephan Laven uit Spekholzerheide vertok op 31 januari 1947 - bijna 20 jaar oud - welgemoed als steeds, naar Indonesië om daar zijn militaire plicht te vervullen. Toen op 12 mei jl. een pantserwagen van zijn detachement bij een patrouilletocht van Wonogiri uit op een trekbom reed en Stef, die de chauffeur een handje wilde helpen uit de wagen sprong, werd hij door een sniper-kogel dodelijk getroffen. Zowel op de Willem-Sophia als in Indonesië bij de Stephan Laven een vriend van en voor allen.
De 21 jaar oude Jozef van Es uit Elsloo, die van 29 april 1947 af op het SBB werkzaam was bij de montage-afdeling, ging op 6 september 1948 in militaire dienst. Op 25 maart jl. vertrok van Es met het 6 R.I. naar Indonesië, waar hij nauwelijks drie maanden later is gesneuveld. Nader bijzonderheden ontbreken ons nog.
Mogen Laven en van Es, die naar menselijke berekening hun leven te vroeg hebben moeten laten, in vrede rusten.


Op dinsdag 14 juni jl. tegen het einde van de middagdienst werd de 28 jaar oude houwer W.H. Peters bij het aanbrengen van een betimmering aan de ingang van een pijler op de 255 m. verdieping van de Oranje-Nassau Mijn II door vallend gesteente uit het dak getroffen. Hij liep daarbij zware verwondingen op, aan de gevolgen waarvan hij kort daarna is overleden.
Peters was gehuwd. Hij woonde te Schaesberg, Plein 2.
Hij ruste in vrede.


Op 8 juli jl. bereikte de bedrijfsleiding van het Stikstofbindingsbedrijf het droevige bericht, dat het personeelslid Jan de Boer op 23 jarige leeftijd in Indonesië is gesneuveld.
Jan de Boer uit Geleen was van 1 september 1942 af op het SBB in dienst als hulpbankwerker in de werkplaats. Op 1 juli 1946 ging hij in militaire dienst en vertrok in november dav naar Indonesië.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 25 augustus tijdens de middagdienst is de 52 jaar oude houwer Stanislaw Jugo uit Heerlen, bij werkzaamheden in de omgeving van de laadplaats van de 340 m. verdieping van de Oranje-Nassau Mijn IV onder vallend gesteente bedolven waardoor hij om het leven kwam.
Jugo was van Poolse nationaliteit en woonde in het Gezellenhuis te Heerlen.
Hij moge rusten in vrede.


Op donderdag 15 september jl. is de 44 jaar oude houwer M.J. Dierks van de Oranje-Nassau Mijn II, wonende te Schaesberg; op weg van de mijn naar huis door een achterop rijdende vrachtauto aangereden waardoor hij op slag werd gedood.
Het ongeluk gebeurde op ongeveer 50 meter afstand van zijn woning.
Dierks was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 19 september jl is de 25 jaar oude locomotiefmachinist I. Goossens uit Stein in de 1ste Zuid Steengang Oost op de 548 m. verdieping van Staatsmijn Maurits tussen een kolenwagen en de wand van de steengang bekneld geraakt, waarbij hij levensgevaarlijk werd gewond.
Goossens is in de morgen van woensdag 21 september aan de gevolgen van dit ongeval overleden.
Hij was ongehuwd en van 1940 af in dienst bij Staatsmijnen.
Dat hij ruste in vrede.


Op maandag 24 october jl. werd de 33 jaar oude houwer J. van Rooy uit Waubach bij het ontkolen in pijler 4D op de 274 m. verdieping van de mijn Laura door vallend gesteente getroffen en ernstig gewond.
Houwer van Rooy is op donderdag 27 october jl. aan de gevolgen van dit ongeval overleden.
Hij was gehuwd en vader van een kind.
Moge hij rusten in vrede.


Op dinsdag 1 november, om twee uur des nachts, is de 29 jaar oude houwer Pieter Jozef Reinierkens uit Kerkrade, bij het bedienen van de blaaslepel in blaaspijler Zuid van Laag I op de 500 m. verdieping van de Domaniale mijn onder uit het dak vallende stenen bedolven.
Pieter Reinierkens was gehuwd en vader van een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 12 december jl. op vroege dienst geraakte de 50 jaar oude houwer H. Michorius uit Nieuwenhagerheide in het ondergrondse bedrijf van de mijn Laura onder vallend gesteente tengevolge waarvan hij ter plaatse overleed.
Houwer Michorius was gehuwd.
Hij ruste in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet