In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1959, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsDinsdag 6 januari is de 36 jaar oude postsleper W.H. Briels uit Nederweert in een breukschuifpijler op de 548 m. verdieping van Staatsmijn Maurits bekneld geraakt tussen een door de transporteur naar beneden komende ijzeren kap en de kolenwand.
Briels werd hierbij zo ernstig gewond dat hij vrijwel onmiddellijk is overleden. Hij was gehuwd en had zes kinderen.
Hij ruste in vrede.


Maandag 26 januari werd de 36-jarige locomotiefmachinist J.G.E. Habets uit Nuth bij het verrichten van zijn werkzaamheden op de 700 meter verdieping van de Emma zodanig gewond dat hij vrijwel onmiddellijk overleed.
De overledene bestuurde de locomotief van een personentrein. Hij is hierbij bekneld geraakt tussen zijn locomotief en de zijwand van de steengang. Hij was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 20 januari bekwam de 29 jaar oude bankwerker H. Sijstermans uit Hoensbroek bij zijn werkzaamheden op de losvloer van de Emma een open beenbreuk.
Hij werd naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht waar hij op 5 februari tengevolge van het ongeval is overleden.
Bankwerker Sijstermans was gehuwd en vader van vier kinderen.
Hij ruste in vrede.


Woensdag 1 april is de heer J. W. de Vries uit Brunssum, afdelingsopzichter op de Hendrik, op de 537 meter verdieping dodelijk verongelukt doordat hij bekneld raakte tussen een h.d. locomotief en de zijwand van een steengang.
De heer de Vries overleed vrijwel onmiddellijk. Hij was 44 jaar oud, gehuwd en vader van vier kinderen.
Hij ruste in vrede.


Woensdag 6 mei raakte de 39-jarige voorman-houwer H. Bos uit Brunssum bij werkzaamheden ivm het uitzetten van het gereedsschapsmagazijn op de 855 meter verdieping van de Hendrik zodanig bekneld tussen een kantelende kokerring en de zijwand van de post, dat hij ter plaatse overleed.
Hij was gehuwd en vader van een kind.
Hij ruste in vrede.


Groot was de verslagenheid, vooral onder zijn collega's, toen vrijdag 18 december jl. de mededeling werd ontvangen van het plotseling overlijden van ons personeelslid de heer Marie Jean Hubert Nijsten, scheikundige op het laboratorium. De overledenen werd geboren te Bunde op 21 februari 1904. Hij trad in dienst op Staatsmijn Emma op 4 maart 1927 en werd enkele jaren later, op 16 januari 1929 overgeplaatst naar de Cokesfabriek Maurits. Hier was hij werkzaam op het laboratorium voor organisch onderzoek.
De nagedachtenis aan deze eenvoudige, prettige medewerker die naar onze maatstaven te vroeg is heengegaan, zullen we in ere houden. Ons medeleven gaat uit naar de echtgenote en de drie kinderen.
Onder grote belangstelling, ook van bedrijfswege, heeft dinsdag 22 december december de begrafenis plaatsgevonden. Namens collega's en ook namens de beambtenvereniging zullen er voor de zielerust van de overledene diverse heilige missen worden opgedragen in de parochiekerken van Geleen en Neerbeek en ook in de kapel bij ons bedrijf.
Hij ruste in vrede.


FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet