In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1963, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsZondag 11 augustus jl. is de J.H. Baltus, vakman A bij het Spoorweg- en Expeditiebedrijf tijdens zijn werkzaamheden op het opslagterrein van het Havenbedrijf te Stein dodelijk verongelukt. Bij het verplaatsen van spoorwegwagons is hij gestruikeld en kwam daardoor onder een der wagons terecht.
Vakman Baltus woonde te Maastricht was 59 jaar oud en sinds 20 september 1934 bij onze onderneming in dienst. Hij was gehuwd en kinderloos.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 18 december overleed in het ziekenhuis te Sittard houwer P. de le Lijs uit Sittard, aan de gevolgen van een ongeval dat hem op woensdag 11 december in de ondergrondse werken van Staatsmijn Maurits overkomen was.
De heer de le Lijs werd op 10 december 1920 geboren te Schoondijk in Zeeland. Op 20 october 1952 kwam hij op de Maurits als sleper in dienst. In 1956 behaalde hij het houwersdiploma en was de laatste jaren belast met injecteerwerkzaamheden.
Met de heer de le Lijs is een ijverig en plichtsgetrouw bedrijfsgenoot heengegaan waarop nooit tevergeefs een beroep werd gedaan. Ons diepgevoeld medeleven gaat uit naar zijn echtgenote en kinderen. Mogen zij de kracht vinden om dit smartelijke verlies te dragen.
Hij ruste in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet