In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1965, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsTengevolge van een noodlottig ongeval verloren wij op vrijdag 30 april jl. onze collega M.J. Quaedvlieg. Hij bereikte de leeftijd van veertig jaar. Veel te vroeg werd hij aan de zijnen ontrukt.
Ons innig medeleven gaat uit naar de echtgenote en vijf kinderen, die man en vader verloren op een moment dat zijn steun en leiding onmisbaar waren.
Wij hopen dat zij de sterkte mogen vinden het grote verlies en het daaraan verbonden leed te kunnen dragen.
Collega Quaedvlieg ruste in vrede !


Op maandag 8 november j.l. bereikte ons het droeve bericht dat onze collega P.P. Hamers uit Schinveld, tengevolge van een aanrijding om het leven was gekomen.
Terwijl de heer Hamers op weg was naar zijn werk sloeg het noodlot toe en maakte zodoende een veel te vroeg einde aan zijn 48-jarige leven.
Onze innigste gevoelens van medeleven gaan uit naar de zo zwaar getroffen echtgenote en kinderen van de overledene. Moge God hun de kracht en de genade geven het onmetelijke leed te kunnen verwerken.
Collega Hamers ruste in vrede !


Op dinsdag 23 november overleed tengevolge van een noodlottig ongeval onze bedrijfsgenoot de heer H.M. Gerris uit Sanderbout-Sittard. De overledene was als bedieningsvakman werkzaam als bedieningsvakman in de sulfaatfabriek. Hij bereikte de leeftijd van 49 jaar.
De uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis had plaats op zaterdag 27 november in de H. Gemmakerk te Sanderbout. Bij deze plechtigheden waren de bedrijfsleiding en de Ring vertgenwoordigd.
Onze innige deelneming gaat uit naar de echtgenote en de kinderen van ons overleden personeelslid. Moge ons medeleven hun in deze droeve dagen tot troost zijn en moge de heer van leven en dood hun de kracht geven om dit smartelijke verlies te aanvaarden.
De heer Gerris ruste in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet