In het archief van de website www.demijnen.nl zijn bijna alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1972, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsEmma/Hendrik - In de nacht van zondag 5 op maandag 6 maart j.l. is onze bedrijfsgenoot J.W. Jeurissen uit Merkelbeek aan de gevolgen van een noodlottig bedrijfsongeval overleden. In een steen galerij op de 325m. verdieping raakte hij bekneld tussen een in beweging gekomen locomotief en een luchtdeur.
De heer Jeurissen was laatselijk werkzaam als dienstdoend opzichter ondergronds. Hij bereikte de leeftijd van 51 jaar. Bij zijn uitvaart en begrafenis waren bedrijfsleiding, zijn afdeling en Ring vertegenwoordigd.
Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar de nabestaanden van ons overleden personeelslid. Moge de Heer hun de kracht schenken om dit zo zware verlies te aanvaarden.
Dat de heer Jeurissen ruste in vrede.


ATV - Op 16 mei j.l. overleed geheel plotseling tijdens diensttijd ons personeelslid de heer Karel Herman Hütter uit Treebeek. De overleden die 53 jaar oud werd was in dienst bij DSM sinds 1952 en werkzaam als 1ste schakelbordwachter in de schakelwacht Maurits en in het 150 kV schakelstation te Neerbeek.
Hij stond bij allen, die met hem te maken hadden, bekend als een pretiige en sportieve collega. Juist daarom heeft dit plotselinge heengaan in zijn omgeving zo'n diepe indruk gemaakt.
De plechtige Eucharistieviering en begrafenis vond plaats in zijn parochiekerk St. Barbara te Treebeek. Naast vele familieleden en buurtgenoten volgden ook talrijke vrienden en collega's de overledene naar zijn laatste rustplaats. Zijn echtgenote en zoon wensen wij van harte sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.
Dat de heer Karel Herman Hütter moge rusten in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet