Koelkal, herinneringen uit de mijn
Et zwatte loakRare kostgangers Sleper in afd. M2 Rover in afd. M2 Wiel en Willem
Muizen aan de boterham Opzichters De eerste sjiech De laatste sjiech
       
mailbus van Frants

terug naar Koelpiet
©  # Copyright en privacy statement #